top of page
  • Mikael Davidson

Sista friläggningen av berget 2 juli 2024

Nu har vi tagit bort allt som är vettigt att ta bort med grävmaskin, nu skall berget spolas.


0 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page