top of page
  • Mikael Davidson

Nu bygger vi Höns & Ankgård 15 maj 2024

Uppdaterat: 2 juli

Det har varit på tal ett bra tag att Hönsen och Ankorna behöver en riktig hönsgård istället för det nylon nät dom haft de senaste 3 åren.

Så nu bygger vi med nedgrävda pelare, impregnerad stolpar och kraftigt stålnät🙂


0 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page