top of page
  • Mikael Davidson

Ikke fornminne15. mars 2024

Fikk besøk av arkeologen som skulle fastslå om steinlegging notert av Östhammar kommunes kartograf var en fornminne eller bare noen steiner.

Heldigvis sa arkeologen at det ikke var en gammel relikvie.


0 visninger0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page