top of page
  • Mikael Davidson

Torpets gavel 29 April 2024

Oj så ruttet och maskäten gaveln till Torpet är.

Det räcker inte att byta panel, får riva hela gaveln och regla upp en ny gavel.


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page